Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 19/VBHN-BTC
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 29/01/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 205 + 206, 207 + 208
Văn bản liên quan