Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 19/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
Người ký NGUYỄN VĂN THỂ
Ngày hiệu lực
Công báo 159 + 160, 163 + 164, 161 + 162, 165 + 166, 167 + 168, 169 + 170, 171 + 172, 173 + 174, 175 + 176, 177 + 178, 179 + 180, 181 + 182
Văn bản liên quan