Thông tư 19/2017/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 19/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 06/06/2017
Trích yếu quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.
Người ký TRƯƠNG QUANG NGHĨA
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Công báo 461 + 462, 463 + 464
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 125/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 04/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 26/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 31/03/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2011

quy định về an toàn hoạt động bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 24/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 08/12/2011

quy định về bản đồ, sơ đồ hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/03/2013

quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 10/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2014

quy định về phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2014/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 30/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 61/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 21/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2012