Luật 19/2017/QH14

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 19/2017/QH14
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 21/11/2017
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/07/2018
Công báo 1059 + 1060
Văn bản liên quan