Nghị định 19/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 19/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 22/03/2016
Trích yếu về kinh doanh khí.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/05/2016
Công báo 263 + 264
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Giá

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Luật đầu tư

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Văn bản dẫn chiếu

quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 96/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 118/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016