Thông tư 19/2014/TT-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 19/2014/TT-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành 01/07/2014
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Người ký NGUYỄN QUÂN
Ngày hiệu lực 15/08/2014
Công báo 771 + 772
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 86/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2012

quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/11/2013

hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2010/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010

quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2010/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 30/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 13/09/2010

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2013/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 26/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2014

quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2012/TT-BKHCN
 • Ngày ban hành: 12/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 27/01/2013

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/07/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 19/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013