Luật 19/2012/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 19/2012/QH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 20/11/2012
Trích yếu xuất bản.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2013
Công báo 761 + 762
Văn bản liên quan