Thông tư 19/2011/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 19/2011/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 31/10/2011
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 9 năm 2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tư pháp.
Người ký PHẠM QUÝ TỴ
Ngày hiệu lực 14/12/2011
Công báo 589 + 590
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 52/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 10/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 20/2015/TT-BTP
  • Ngày ban hành: 29/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2016