Thông tư 19/2011/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 19/2011/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 31/03/2011
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngay 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 15/05/2011
Công báo 217 + 218
Văn bản liên quan
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2010/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 30/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 14/08/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2016/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016