Thông tư 19/2010/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 19/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 11/08/2010
Trích yếu bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010.
Người ký TRẦN ĐỨC LAI
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Công báo 534 + 535
Văn bản liên quan