Quyết định 56/2013/QĐ-TTg
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 56/2013/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/10/2013
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đông bào dân tộc thiểu số.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Công báo 665 + 666 - năm 2013