Nghị định 189/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 189/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 20/11/2013
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/01/2014
Công báo 881 + 882
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/07/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 01/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/06/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 18/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định về giá đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 116/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/11/2015