Quyết định 1880/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1880/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/10/2010
Trích yếu về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 13/10/2010
Công báo 603 + 604
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa lũ hàng năm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 909/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 16/06/2014
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2014