Quyết định 1851/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1851/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/10/2013
Trích yếu về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/2010/ NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 14/10/2013
Công báo 705 + 706
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 121/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 30/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2013/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 08/02/2013
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2013

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 07/01/2013
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013