Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 18/VBHN-BGTVT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 29/12/2017
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
Người ký NGUYỄN VĂN THỂ
Ngày hiệu lực
Công báo 87 + 88, 89 + 90
Văn bản liên quan