Thông tư 18/2018/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2018/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 28/12/2018
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
Người ký LÊ THÀNH LONG
Ngày hiệu lực 20/02/2019
Công báo 225 + 226
Văn bản liên quan