Lệnh 18/2017/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 18/2017/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 05/12/2017
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký TRẦN ĐẠI QUANG
Ngày hiệu lực 05/12/2017
Công báo 1061 + 1062
Văn bản liên quan