Thông tư 18/2010/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2010/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 30/07/2010
Trích yếu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.
Người ký NGUYỄN THÀNH HƯNG
Ngày hiệu lực 30/01/2011
Công báo 505 + 506, 507 + 508, 509 + 510, 511 + 512, 513 + 514, 515 + 516, 517 + 518
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 22/2015/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 17/08/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 23/2015/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 17/08/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2016

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 26/2016/TT-BTTTT
  • Ngày ban hành: 07/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2017