Thông tư 18/2010/TT-BKH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2010/TT-BKH
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 27/07/2010
Trích yếu hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".
Người ký CAO VIẾT SINH
Ngày hiệu lực 27/07/2010
Công báo 489 + 490
Văn bản liên quan