Thông tư 18/2010/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 18/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 07/07/2010
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại.
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 21/08/2010
Công báo 432 + 433
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyêt Quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1490/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 26/08/2013
  • Ngày có hiệu lực: 26/08/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 39/2015/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 31/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015