13/2005/QĐ-BNV
Các thuộc tính
Loại văn bản
Số, ký hiệu 13/2005/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành Không có
Ngày ban hành 06/01/2005
Trích yếu
Người ký Không có
Ngày hiệu lực
Công báo
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]
  • Số hiệu: 09/2013/TT-BNV
  • Ngày ban hành: 31/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/2013