Quyết định 1776/QĐ-TTg
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1776/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/11/2012
Trích yếu Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Công báo 725 + 726 - năm 2012