Nghị định 177/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 177/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/11/2013
Trích yếu quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 855 + 856
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Giá

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 11/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 26/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/05/2014

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 250/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 233/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 14/06/2014