Chỉ thị 1752/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1752/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 21/09/2010
Trích yếu về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2015.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 21/09/2010
Công báo
Văn bản liên quan