Nghị định 174/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 174/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/11/2013
Trích yếu quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 13/11/2013
Công báo 853 + 854, 855 + 856
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

luật xử lý vi phạm hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 15/2012/QH13
 • Ngày ban hành: 20/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2012

Luật Bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 17/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 57/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 20/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 27/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 05/10/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013