Chỉ thị 1722/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1722/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 17/09/2010
Trích yếu về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/ NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 17/09/2010
Công báo
Văn bản liên quan