Nghị định 172/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 172/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/12/2016
Trích yếu sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 15/02/2017
Công báo 37 + 38
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản dẫn chiếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 26/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2015
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

về một số chính sách phát triển thủy sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/08/2014