Thông tư 170/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 170/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 09/11/2015
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Công báo 1211+1212
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 22/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 153/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 155/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/09/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 256/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017