Nghị định 170/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 170/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 13/11/2013
Trích yếu ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 851 + 852
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2014/TT-BYT
 • Ngày ban hành: 29/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015

quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 22/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2014

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 37/2016/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2018
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 23/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2012