Nghị quyết 17/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 17/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/02/2013
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2013.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 105 + 106
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1558/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 18/08/2010

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 32/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/03/2012
 • Ngày có hiệu lực:

kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp đánh giá tình hình Tết và triển khai công tác sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/TB-VPCP
 • Ngày ban hành: 22/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/02/2013