Lệnh 17/2018/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 17/2018/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 28/12/2018
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Ngày hiệu lực 28/12/2018
Công báo 35 + 36
Văn bản liên quan