Thông tư 17/2017/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2017/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 13/07/2017
Trích yếu sửa đổi cụm từ “Vụ Hợp tác quốc tế” và “Cục Đào tạo với nước ngoài” thành “Cục Hợp tác quốc tế”; cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” thành “Cục Quản lý chất lượng” tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Người ký BÙI VĂN GA
Ngày hiệu lực 13/07/2017
Công báo 559 + 560
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 123/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 01/09/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 69/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 25/05/2017
  • Ngày có hiệu lực: 19/03/2008