Thông báo 17/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 17/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 20/04/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha”.
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 315 + 316
Văn bản liên quan