Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 21/06/2016
Trích yếu quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Người ký NGUYỄN VINH HIỂN - NGUYỄN THÀNH HƯNG
Ngày hiệu lực 10/08/2016
Công báo 565 + 566
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2011/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011

sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghi định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 7 5/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy đinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 132/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013
Văn bản dẫn chiếu

quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BTTTT
 • Ngày ban hành: 11/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 28/04/2014
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2011/TT-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 28/01/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/03/2011