Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 17/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/02/2015
Trích yếu quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 06/04/2015
Công báo 297 + 298
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 10/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 10/11/2014
Văn bản dẫn chiếu

về việc quy định hội có tính chất đặc thù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 68/2010/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 01/11/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2010

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 117/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 31/01/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 29/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 08/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 102/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/08/2015

quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2016

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 77/2016/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 08/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 25/07/2016

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2016/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 10/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 103/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 326/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017