Nghị định 17/2013/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 17/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 19/02/2013
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 10/04/2013
Công báo 129 + 130
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 08/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với sĩ quan biệt phái.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2015/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 04/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2015

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2015/TTLT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 14/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 30/05/2015

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế trong Bộ Quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2016/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 11/04/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2016

quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016

hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/VBHN-BNV
 • Ngày ban hành: 17/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: