Nghị quyết 17/2011/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 17/2011/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI
Ngày ban hành 22/11/2011
Trích yếu về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 22/11/2011
Công báo 619 + 620
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 08/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 20/05/2015
  • Ngày có hiệu lực:

về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 134/2016/QH13
  • Ngày ban hành: 09/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 09/04/2016