Nghị định 17/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 17/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 22/02/2011
Trích yếu bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 163/2007/NĐ-CPngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2001/NĐ-CPngày 01 tháng 10 năm 2001.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 10/04/2011
Công báo 115 + 116
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 82/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 19/07/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013