Thông tư 17/2010/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2010/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 29/06/2010
Trích yếu sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN
Người ký NGUYỄN VĂN GIÀU
Ngày hiệu lực 29/06/2010
Công báo 390 + 391
Văn bản liên quan