Thông tư 17/2010/TT-BKH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2010/TT-BKH
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 22/07/2010
Trích yếu quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.
Người ký VÕ HỒNG PHÚC
Ngày hiệu lực 15/09/2010
Công báo 447 + 448
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC
  • Ngày ban hành: 08/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015