Thông tư 17/2010/TT-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 17/2010/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ngày ban hành 28/06/2010
Trích yếu ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các khối ngành: Công nghệ hóa học; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.
Người ký PHẠM VŨ LUẬN
Ngày hiệu lực 12/08/2010
Công báo 396 + 397, 398 + 399
Văn bản liên quan