Thông tư liên tịch 168/2013/TTLT-BTC-BCA

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 168/2013/TTLT-BTC-BCA
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG AN - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/11/2013
Trích yếu hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.
Người ký THƯỢNG TƯỚNG LÊ QUÝ VƯƠNG - NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 161 + 162
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010
Văn bản dẫn chiếu

về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 47/2012/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 01/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2012