Thông tư 165/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 165/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/10/2010
Trích yếu quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 10/12/2010
Công báo 626 + 627
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất, nhập xăng dầu, các nguyên liệu để pha chế xăng dầu; hoạt động pha chế, chuyển loại xăng dầu tại Kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2013

quy định thủ tục hải quan đối với xăng, dầu có nguồn gốc mua từ nước ngoài tạm nhập khẩu để sử dụng hoán đổi đối với xăng, dầu mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất tái xuất sang Lào.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/11/2013
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, nhập khcu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khếu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 126/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/09/2011
 • Ngày có hiệu lực: 21/10/2011