Thông tư 164/2013/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 164/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 15/11/2013
Trích yếu ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Công báo 83 + 84, 85 + 86, 87 + 88, 89 + 90, 91 + 92, 93 + 94, 95 + 96, 97 + 98, 99 + 100, 101 + 102
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 87/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 13/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013

về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 29/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 24/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 03/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 185/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 06/12/2014

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 17/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2014

sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 30/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 21/04/2014

sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 48/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 13/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/2015

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 84/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014

dừng thực hiện Thông tư số 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 141/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/09/2015
 • Ngày có hiệu lực: 05/09/2015

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 163/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2015

hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 216/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 193/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khâu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 208/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/11/2012

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã sô 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 12/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/03/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 04/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 24/05/2013

sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 44/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 25/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 09/06/2013

sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 56/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 70/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 22/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 23/05/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 71/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/05/2013
 • Ngày có hiệu lực: 07/07/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 79/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 07/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 107/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 12/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/09/2013

sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 9825 thuộc Chương 98 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/ TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 120/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 124/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc mã số 2836.30.00, 2916.31.00, 3302.10.90, 3824.90.70 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 125/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/08/2013
 • Ngày có hiệu lực: 14/10/2013

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 157/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 182/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư sô 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính,

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 186/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 08/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 22/01/2015

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/03/2015
 • Ngày có hiệu lực: 07/05/2015

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/06/2015

sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 111/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 18/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2014

sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 122/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2014

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 10/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 25/10/2014

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 23/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 07/11/2014

bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 101/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 29/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 13/08/2015

sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 131/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 27/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 11/10/2015

sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 05/11/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/12/2015