Thông tư liên tịch 163/2012/TTLT-BTC-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 163/2012/TTLT-BTC-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 08/10/2012
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 -2015.
Người ký NGUYỄN THANH LONG - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 01/12/2012
Công báo 721 + 722
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 25/2014/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/07/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/09/2014

phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 608/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 25/05/2012
 • Ngày có hiệu lực: 25/05/2012

ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 2406/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 18/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 18/12/2011

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 30/06/2011

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc Tổng điều tra thống kê do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 192/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2012/TTLT-BYT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/01/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012