Thông tư 161/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 161/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 02/10/2012
Trích yếu quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
Người ký PHẠM SỸ DANH
Ngày hiệu lực 15/11/2012
Công báo 631 + 632
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 05/02/2013

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 20/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT
 • Ngày ban hành: 27/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 199/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 20/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua phá.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/01/2013
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2013

quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 218/2013/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 31/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2013

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 10/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 80/2013/TTLT-BTC-BNN
 • Ngày ban hành: 14/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 20/07/2013

hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC- BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2014
 • Ngày có hiệu lực: 20/04/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT- BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 143/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 18/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013

hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 23/04/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2014

hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN
 • Ngày ban hành: 25/04/2015
 • Ngày có hiệu lực: 08/06/2015

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 110/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/08/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2014

hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT
 • Ngày ban hành: 15/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2015

hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 171/2014/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 14/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/01/2015

quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 164/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012

quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 24/12/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC
 • Ngày ban hành: 15/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/08/2016

quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 348/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
 • Ngày có hiệu lực: 16/02/2017

hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2017/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 15/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/04/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 39/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 01/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2016