Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 16/VBHN-BNNPTNT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 19/12/2018
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, chăn nuôi được sản xuất phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực
Công báo 89 + 90
Văn bản liên quan