Chỉ thị 16/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 16/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 25/06/2019
Trích yếu về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 25/06/2019
Công báo 521 + 522
Văn bản liên quan