Thông tư 16/2017/TT-BTTTT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2017/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành 23/06/2017
Trích yếu quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
Người ký TRƯƠNG MINH TUẤN
Ngày hiệu lực 15/08/2017
Công báo 559 + 560
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 17/02/2017
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2017

về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 55/2016/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 26/12/2016
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2017

về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 41/2011/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 03/08/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2011