Thông tư 16/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 16/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 25/07/2017
Trích yếu ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Người ký TRẦN HỒNG HÀ
Ngày hiệu lực 15/09/2017
Công báo 579 + 580, 581 + 582
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tài nguyên nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 17/2012/QH13
  • Ngày ban hành: 21/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2017/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/04/2017