Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 16/2016/TTLT-BYT-BQP
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG
Ngày ban hành 30/06/2016
Trích yếu quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Người ký NGUYỄN VIẾT TIẾN - TRUNG TƯỚNG TRẦN ĐƠN
Ngày hiệu lực 15/08/2016
Công báo 915 + 916
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 63/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 31/08/2012
 • Ngày có hiệu lực: 20/10/2012

Luật nghĩa vụ quân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2017/TT-BQP
 • Ngày ban hành: 27/02/2017
 • Ngày có hiệu lực: 14/04/2017
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2011/TTLT-BYT-BQP
 • Ngày ban hành: 17/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/12/2011